Centrum zdraví a snižování nadváhy logo

Brožura pro lékaře ke stažení

Lukáš Vrána a Jan Vyjídák

INFORMACE PRO LÉKAŘE

Seznamte se s komplexním výživovým programem
The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan

Celá brožura v PDF ke stažení, vel. 2 MB

Obsah:

Několik slov úvodem
Cíle brožury
I. Výjimečnost Programu
I.1 Fáze Programu
I.2 Hlavní klinické studie
II. Program The 1:1 Diet podrobněji
II.1 Změna životního stylu (dietní programy a cvičení)

  • Dietní a cvičební program
  • Nízkoenergetická dieta
  • Aerobní cvičení
  • Příjem sacharidů
  • Nejdříve dieta, pak pohyb

II.2 Zlepšení prediabetu a diabetu po redukci břišního tuku velmi nízkoenergetickou dietou (VLED) nebo nízkoenergetickou dietou (LED)
II.2.1 Běžná vyvážená (racionální) strava
II.2.2 Energetická restrikce 5:2
II.2.3 Nízkosacharidová strava
II.3 Rizika některých redukčních diet
II.4 Monitorování nízkoenergetických diet (LED) a velmi nízkoenergetických diet (VLED)
III. Vyšetření klienta před zahájením Programu, monitoring průběhu
III.1 Vstupní laboratorní vyšetření
III.2 Průběžná kontrola průběhu hubnutí
III.3 Přehled rizik Programu (dle studií/zkušeností The 1:1 Diet)
III.4 Řešení vedlejších účinků
III.5 Často kladené dotazy
IV. Klinické studie a kazuistika
IV.1 Studie DiRECT (Lean et al., 2017 & 2019) v kostce
IV.2 Studie DROPLET (Astbury et al., 2018) v kostce
IV.3 Studie PREVIEW (Christensen et al., 2018) v kostce
IV.4 Kazuistika
V. Příklad jídelníčku a pohybových aktivit
V.1 Jídelníček pro Krok 3
V.2 Jídelníček pro Krok 4
V.3 Příklady pohybových aktivit
VI. Program The 1:1 Diet z pohledu klienta
VII. Přílohy
VII.1 Výživové údaje
VII.2 Úplný přehled použitých zdrojů
VII.3 Další související zdroje