Centrum zdraví a snižování nadváhy logo

Program Cambridge Weight Plan se přímo účastnil lékařské studie DROPLET

Rádi bychom se s vámi všemi podělili o horkou novinku přímo z Anglie Program Cambridge Weight Plan se přímo účastnil lékařské studie DROPLET se skvělými výsledky!

Studie DROPLET (Doctor Referral of People overweight to Low Energy Treatment) byla provedena na 278 dospělých pacientech s hodnotou BMI vyšší než 30. Pacienti byli pak náhodně zařazeni do dvou skupin, kdy v jedné dostávali buď obvyklou péči od svých praktických lékařů, nebo podstoupili redukční výživový program poskytnutý CWP (TDR). Obvyklá péče se skládala z poradenství v oblasti řízení hmotnosti a podpory praktické sestry. Program spočíval v nahrazení obvyklých potravin produkty CWP, které poskytovaly přibližně 810 kcal denně po dobu osmi týdnů, po níž následovalo postupné a pečlivě řízené zavedení běžného jídla do jídelníčku po dobu 4 týdnů. Poté byl pacientům poskytnut jeden produkt CWP denně po dobu 24 týdnů, aby si zvládli udržet již sníženou hmotnost.

Lidé, kteří byli náhodně zařazeni do programu CWP, docházeli každý týden na individuální konzultace k poradci CWP. Tyto každotýdenní schůzky trvaly prvních 12 týdnů (3 měsíce) a poté se s poradcem setkávali 1x měsíčně po dobu 24 týdnů. Výsledky studie DROPLET ukazují, že po 12 měsících pacienti, kteří dodržovali program CWP, snížili průměrně svou hmotnost o 10,7 kg. Naopak pacienti, kteří docházeli k praktickému lékaři, za stejnou dobu ztratili v průměru jen 3,4 kg. Tři čtvrtiny (73 %) pacientů držících program CWP snížili svou hmotnost po 1 roce o 5 %, ve srovnání s pouze třetinou (32 %) lidí, kteří dostávali běžnou péči.

Tato studie je dalším příkladem, který můžeme přidat k našim dalším úspěšným studiím, které dokazují, že program Cambridge Weight Plan má výsledky, je udržitelný a je velmi úspěšnou metodou redukce hmotnosti.

Studii DROPLET naleznete zde: https://bit.ly/2QaPaWo

Vedoucí lékař programu Cambridge Weight Plan, Prof. Anthony Leeds, k tomu řekl:
"DROPLET poskytuje důležité, nezávislé důkazy ze skvěle provedené studie. Bylo potvrzeno, že vynikajících výsledků, kterých bylo dříve dosaženo v jiných studiích v nemocničních zařízeních pomocí programu Cambridge Weight Plan, lze také dosáhnout v nastavení primární lékařské péče. Studie ukázala, že spolupráce praktického lékaře a poradce Cambridge Weight Plan může velmi dobře fungovat, a že praktičtí lékaři poté mohou snižovat potřebné léky u pacientů po takto účinném snížení hmotnosti. Každý, kdo je znepokojen často zmiňovanou mírou nežádoucích účinků, se jich nemusí obávat. Obvyklé nežádoucí účinky (zácpa 15 %, únava 9 %, bolest hlavy 8 % a závratě 4 % postihly 20, 12, 11, respektive 6 osob z celkového počtu 138) jsou všechny, které pravidelně zmiňujeme klientům dnes a denně. Mnohem rozsáhlejší studie na 2 224 pacientech s pre-diabetem, kteří dosáhli snížení hmotnosti pomocí programu Cambridge Weight Plan, potvrdila bezpečnost programu: nežádoucí účinky byly hlášeny v mnohem nižších počtech případů (zácpa 7,6 %, únava - svalová slabost 5 %, bolest hlavy 3 % a závratě 2 %). Podle mých zkušeností ti, kteří mají tyto nežádoucí účinky, je vnímají jako drobný diskomfort oproti obrovským benefitům získaných při ztrátě hmotnosti. Studie ukázala, že program Cambridge Weight Plan je účinný a bezpečný a může být poskytován tam, kde je nejvíce zapotřebí – mezi běžnými lidmi. "