Centrum zdraví a snižování nadváhy logo

InBody 770

Základní informace

Co dokáže InBody?

Je to  nejpřesnější analyzátor lidského těla vůbec. Samotná analýza trvá pár desítek sekund a díky technologii DSM-BIA a programu Body vision získáte mnoho přesných informací…

Pokud se měříte na  InBody, stejně tak na jiných bio-impedačních analyzátorech, zadáváte do přístroje svůj věk a pohlaví (muž, nebo žena). Tyto tzv. empirické údaje jsou u InBody důležité pouze pro zhodnocení výsledků analýzy a vytvoření tzv. doporučujících hodnot. Výsledky samotného měření hodnot neovlivní.

Naše poradna používá ke změření složení těla profesionální přístroje InBody, konkrétně se jedná o typ InBody770 (6ti frekvenční),  protože patří mezi ty nejpřesnější.

Přístroje InBody jsou neocenitelnou pomůckou při zjišťování efektivity a dodržování výživového režimu i pohybové aktivity. Ukáže se, jestli člověk jí pravidelně, redukuje tuky a jak se mění poměr svalové hmoty. To je bezesporu veliká výhoda oproti klasickým vahám, protože nemůže dojít k mylnému názoru, že osoba, která se snaží jíst podle zásad správné výživy s pravidelnou pohybovou aktivitou podle ručiček váhy např. nezhubnula či dokonce přibrala. Hmotnost jako taková je totiž ovlivněna několika faktory (hmotnost svalů, tuků, kostí, vody). Vhodnou úpravou životního stylu však dochází k nárůstu svalové hmoty, tím pádem i váhy (sval je totiž několikanásobně těžší než tuk) a tuto skutečnost konvenční váha neumí objektivně vyhodnotit. 

Pravidelné vyšetření je pro každého změřeného velmi motivující, protože klient vidí změny, které se v těle odehrávají při úpravě stravovacích návyků a zařazení vhodné pohybové aktivity.

Přístroje InBody používají metodu osmibodových dotykových elektrod. Výsledky analýzy pomocí technologie DSM-BIA jsou mnohem přesnější, neměří totiž tělo jako celek, ale rozděluje si je na jednotlivé části (levá a pravá ruka, trup, levá a pravá noha). Rozbor je prováděn ve více frekvencích zaručujících maximální přesnost. Výhodou těchto analyzátorů je bezesporu to, že metoda je rychlá (cca 1 minuta), bezbolestná, bezpečná a výsledek není zkreslován empirickými odhady.

Pro doplnění analýžy složení těla na InBody nabízíme vyšetření přístrojem Max Pulse Medicore, který je určený pro neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému včetně zhodnocení průchodnosti cév.

 

VÝSLEDKY ANALÝZY:

 • Celková voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)
 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity
 • Historie tělesného složen
 • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

VLASTNOSTI:

 • Atraktivní vzhled, měření výšky, české menu
 • Rozhraní pro uživatele zpříjemněné barevným TFT LCD monitorem
 • Vestavěný výsledkový arch pro kancelářský papír A4
 • Uživatelské informace a registrační číslo na výsledkovém archu
 • USB pro ukládání a zálohování dat
 • Oddělená indikace hodnot vnitrobuněčné a mimo buněčné vody
 • Dvojitý svalový graf pro jednotlivé tělesné části
 • Přehledný seznam podle všech kategorií
 • Měření reaktance

Výsledky

Specifikace
Metoda měření Metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance, Metoda DSM-BIA
Jednotlivé položky měření
Impedance (Z) : 30 měření impedance za použití 6 různých frekvencí (1,5,50,250,500,1000 kHz) na každém z 5ti segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha)
Reaktance (Xc) : 15 měření třemi různými frekvencemi (5,50,250 kHz) na každý z pěti segmentů
Metoda umístění elektrod Čtyř polární, 8mi bodový dotykový systém elektrod.
Metoda výpočtu složení těla Žádný empirický odhad
Výstupy Složení těla – voda, bílkoviny, minerální látky a tuková hmota. Voda Intracelulární a extracelulární. Segmentální rozložení na končetinách i trupu tukové hmoty, segmentální rozložení na končetinách i trupu bez tukové hmoty. Určení tělesného typu při srovnání celkové hmotnosti s hmotností kosterního svalstva a tukové hmoty. Obvody těla na vybraných místech (krk, hrudník, paže, stehna, pas a boky). Index retence tělesné vody (ECW/TBW). Index retence tělesné tekutiny (ECF/TBF). Body mass index (BMI), index tuku (PBF), srovnání obvodu buků a pasů (WHR), Viscerální tuk v cm2 (VFA). Celková hmotnost buněčné hmoty v těle (BCM), obvod levé paže bez tuku (AMC), Bazální metabolický výdej (BMR), Metabolický věk (BMA), Index tvaru těla/zdraví (ABSI – A BODY SHAPE INDEX). Extracelulární matrix (ECM), Prediction Index včetně rozsahu hodnot. Impedance každého segmentu a frekvence.
Celková tělesná voda, váha bílkovin, váha minerálů, hmota tuku, Nutriční vyhodnocení (bílkoviny, minerály, tuky)
Váha, kosterní svalová hmota, diagram tělesné rovnováhy)
Diagram růstu (výška, váha)
Kontrola váhy BMI, procento tělesného tukut, stupeň obezity, bazální metabolizmus (BMR)
Skóre růstu, bioelektrická impedance každého segmentu a frekvence
Voda a bílkoviny, netuková tkáň v těle, poměr pasu k bokům (WHR), plánovač cvičení
Proud 100µA (1kHz),500µA (ostatní frekvence)
Typ displeje 640×480 barevný TFT LCD 1EA, USB Host 2EA, Ethernet(10T) 1EA
Výstup stejnosměrný proud DC 12V, 3.5A
   
Kompatibilní tiskárna Laserová/Inkoustová tiskárna (s PCL 3 a více, tiskárny podle doporučení Biospace)
Rozměry 360(šířka) 640(délka) 2235(výška) : mm
Váha stroje 45kg
Doba měření asi 35 sekund
Provozní prostředí 10 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa
Skladovací prostředí 0 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa
Rozsah váhy 10 ~ 250kg
Rozsah věku 6 ~ 99 let
Rozsah výšky 110 ~ 220cm