Centrum zdraví a snižování nadváhy logo

Jak probíhá měření?

Naše poradna pracuje vždypouze se špičkovými, profesionálními přístroji určenými k diagnostice a analýze složení těla, které zaručují jedno z nejpřesnějších měření. Naše přístroje jsou navíc také vhodné i pro nemocniční zařízení, hendikepované osoby, dialyzované pacienty, vrcholové sportovce a jsou také vhodné pro relevantní výsledky měření složení těla u odborných klinických studií.  Je to nezbytný krok k sestavení individuálního výživového plánu a doporučení pohybové aktivity.

 

Jak probíhá samotné měření?

Měření je rychlé (cca 50-120 sekund), přesné a bezbolestné. Je však třeba být naboso. Po zadání základních informací do přístroje (výška, věk, pohlaví) se vyšetřovaná osoba postaví na přístroj a uchopí dva snímače, kde jsou umístěny speciální sondy. Pak je třeba vydržet požadovanou dobu na místě, dokud InBody neohlásí konec vyšetření.

InBody770 dokáže změřit nejen lidi s nadváhou či obezitou (váhový rozsah do 250 kg) ale také děti, seniory či sportovce. Užitečné jsou informace o rozložení svalů a tuku a vzájemné vyváženosti jednotlivých partií těla. Zjistíme, jak pracuje váš metabolismus. Také je možné pomocí měření zjistit případné otoky (edémy) v těle, osteoporózu, množství viscerálního (vnitrobřišního) tuku, poruchy příjmu potravy nebo svalovou dysbalanci. Kromě toho budete znát vaše BMI, procento tělesného tuku, poměr boků a pasu, obvod paže, či minimální kalorickou potřebu těla.

Zhodnocení vašeho tělesného složení dostanete vytištěné na papíře. Poradkyně Vám podá odborný výklad a detailně vysvětlí všechny údaje. Na základě výsledků z InBody, konzultace stravování a zdravotního stavu můžeme cíleně řešit další postup např. při redukci váhy, jako je jídelníček a pohybová aktivita.

Kdo nesmí být změřen?

  • Lidé s kardiostimulátorem
  • Osoby bez končetin
  • Těhotné ženy
  • U osob s kovovým implantátem je třeba vhodnost analýzy individuálně posoudit