Centrum zdraví a snižování nadváhy logo

Max Pulse Medicore

 • Akcelerovaná fotopletysmografie (APG)
 • Autonomní nervový systém

Vyšetření na tomto přístroji je vhodné jako doplnění analýzy složení těla přístrojem InBody.

Přístroj je určený pro neinvazní vyšetření variability srdeční frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému(ANS)včetně zhodnocení průchodnosti cév.

Max Pulse 

Zařížení pro hodnocení cevního systému a stresové odolnosti.

Osobní zdravotní stav je objektivně definová přesnou analýzou autonomního nervového systému a periferního krevního oběhu. 

Co změří Max Pulse?

 • HRV tachogram: zaznamenává kolísání srdeční tepové frekvence během měřených tří minut. Dokáže odhalit tachykardii (zvýšená srdeční frekvence) nebo bradykardii (snížená srdeční frekvence), případně srdeční arytmii.
 • Tepovou frekvenci
 • Spektrální analýzu variability srdeční frekvence: zaznamenává celkový spektrální výkon. Pokles může znamenat sníženou schopnost termoregulace a může souviset s hormonální dysbalanci. Vysoká může značit až chronický stres.
 • Vyváženost autonomního nervového systému: jeho hlavní úlohou je dodržování stálosti vnitřního prostředí lidského těla. Podle zvýšené činnosti jedné z jeho větví lze vyvodit předpoklad k rozvoji obezity, diabetu 2. stupně, infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody apod. a doporučit úpravu životosprávy k eliminování těchto jevů.
 • Výkonovou spektrální hustotu: hodnotí jednotlivé komponenty celkového výkonu.
 • Úroveň stresového zatížení: ukazuje míru hladiny fyzického a psychického stresu a míru odolnosti
 • Stresové skóre: je určeno po analýze všech stresových faktorů. Čím vyšší hodnota (k hodnotě 100), tím je organismus více stresován a naopak.
 • Celkový stav cév: znázorňuje zastoupení jednotlivých typů stavu cév a míru jejich poškození a stav krevní cirkulace
 • Indexy vypočítané z APG křivky: vypovídá o stavu a stavu stáří cév, hodnotí srdeční výkon a pružnost tepen.
 • Krevní cirkulaci a stav cév

Jak probíhá vyšetření?

Vyšetření trvá 3 minuty a provádí se v sedě či leže, bez předchozí fyzicky nebo psychicky namáhavé činnosti. Informace přístroj získává přes PPG senzor a zpracuje do výsledného archu

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •