Centrum zdraví a snižování nadváhy logo

Složení těla

Lidské tělo z hlediska anatomického se skládá z tkání, tkáňových systémů, svalstva, kostí a vnitřních orgánů, z pohledu chemického je tvořeno chemickými prvky, potažmo pak tuky, bílkoviny, sacharidy, minerály a vodou.

V jiných modelech rozdělení lidského těla zjednodušujeme jen na hmotu tukovou a hmotu tukuprostou.

Všechny tyto složky utváří jeden celek, který poté tvoří celkovou hmotnost těla.

U zdravých dospělých jedinců je podíl těchto látek téměř konstantní. Avšak platí, že obsah jednotlivých částí se mění v závislosti na pohlaví.

Doporučené procentuální zastoupení tělesného tuku u mužů a žen.

Věk

< 30

30 – 50

> 50

ženy

14 – 21 %

15 – 23 %

16 – 25 %

muži

9 – 15 %

11 – 17 %

12 – 19 %

Tělesná voda je nejvíce zastoupenou a nejvýznamnější komponentou lidského těla. Její množství se běžně u mladého muže pohybuje mezi (55 % – 65 % celkové hmotnosti), u běžné mladé ženy jsou hodnoty nižší (asi 53 % celkové hmotnosti).